Spreekuur assistentes

Bij de assistentes kunt u op afspraak terecht voor routine bloeddrukcontrole, suikercontrole, het verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, injecties en vaccinaties, wratten aanstippen, en voor het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek.
Voor urineonderzoek vragen wij u de urine voor 10.00 uur af te geven in een schoon potje voorzien van naam en geboortedatum.